You are here: User Profile

My Profile

Profile Avatar
MakaylaMcGli
Herrenstrasse 39
Dorf, BURGENLAND 4623
Austria
******* http://www.silkscreenbkk.com/blog/the-best-online-screen-t-shirts-shop/ *******
ร้านสกรีนเสื้อกลยุทธ์การเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของนิ้วเคล็ดลับการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วมือข้อที่ 1 แหวนที่กว้างและยาวจนเต็มไปถึงปล้องนิ้ว เหมาะกับคนนิ้วผอมยาว

เคล็ดการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วอันที่ 2 แหวนที่กว้างพร้อมด้วยยาวจะทำให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นลดความยาวของนิ้วลง

เคล็ดลับการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วอย่างที่ 3 พึงเลือกสรรหัวแหวนที่ตกแต่งด้วยเพชรน้ำหนักไม่เยอะนัก

เคล็ดการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับประเภทของนิ้วประการที่ 4 สำหรับผู้หญิงนิ้วอวบควรจะเลือกคัดแหวนที่มีก้านวงแหวน (บ่าวงแหวน) ที่เรียวยาวงาม

เคล็ดลับการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วมือประการที่ 5 สำหรับสาวนิ้วอวบอ้วนพึงจะคัดเลือกเพชรพลอยที่แต่งหัวแหวนนั้นควรมีปริมาตรใหญ่สักนิด และมีสัณฐานในทางยาว เป็นต้นว่า รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมยาว รูปหยดน้ำ

เคล็ดการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับสัณฐานของนิ้วมือเทคนิคที่ 6 หากคัดแหวนตามข้อเสนอก็จะทำให้นิ้วและมือดูไม่ทึบสั้น เป็นเหตุให้นิ้วดูเรียวงามยิ่งขึ้น

เทคนิคการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วมืออันที่ 7 หญิงที่มีนิ้วอ้วนใหญ่ สมควรเลือกสรรแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่ขนาดกลางๆ เช่นกันกับดีไซน์ตัวเรือนเรียบ เตี้ยๆ

เทคนิคการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วประการที่ 8 วงแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่จะทำให้นิ้วมือดูเรียวยาวสวย

เคล็ดการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วมือสิ่งที่ 9 สำหรับอัญมณีที่เหมาะกับแหวนที่มีหน้ากว้างเป็นอัญมณีทรงรูปไข่

เคล็ดการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วสิ่งที่ 10 เนื่องด้วยคนมือสั้นหรือนิ้วสั้นควรจะเลี่ยงธำมรงค์ที่มีรูปร่างรูปสี่เหลี่ยม

กลยุทธ์การเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปพรรณของนิ้วสิ่งที่ 11 พึงเลือกเฟ้นรูปหัวใจพร้อมทั้งมีความจุใหญ่พอควร

เคล็ดลับการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วอย่างที่ 12 บ่าวงแหวนไม่พึงเสริมก้านเล็กๆหรือว่าทำรูปร่างหนาใหญ่เด็ดขาด